کنترل رطوبت از کف

By |2020-12-02T17:26:20-01:00نوامبر 18th, 2017|کنترل رطوبت از کف|

در ساختمان ها علاوه بر اینکه رطوبت از طریق سقف خانه ها ممکن است وارد گردد، مسیر های ورود دیگری نیز دارد که ممکن است دیوار یا کف باشد.