قیمت ایزوگام سینا بام دلیجان

قیمت ایزوگام سینا بام دلیجان

همان گونه که قبلاً بیان شد قیمت ایزوگام تحت‌تاثیر موارد بسیار زیادی می باشد
مواد اولیه پلیمری قیر درجه یک در ایزوگام به کار می‌رود نیز بر این قیمت تاثیرگذار می باشند و باید در انتخاب نوع ایزوگام به این موارد نیز به دقت نمود