قیمت ایزوگام شرق ثبت ۶۷۳۶

قیمت ایزوگام شرق ثبت ۶۷۳۶

ایزوگام مشهد با این نام در ایران معروف است: ایزوگام شرق مشهد ثبت
این ایزوگام بصورت دولایه است که روکشی از آلومینیوم را دارا است. این محصول مخصوص صادرات بوده و به کشورهای همجوار صادر می گردد.