راه سازی

اجرای آسفالت گرم و آماده کردن سطح راه

By |2020-12-02T17:26:18-01:00ژوئن 22nd, 2020|راه سازی|

اجرای آسفالت گرم وآماده کردن سطح راه قبل از حمل و پخش مخلوط آسفالتی، سطح راه باید در طول کافی از هر نظر آماده و مهیا شود. اگر عملیات آسفالت روی قشرهای تقویت شده سنگی، زیر اساس، اساس شکسته و یا رویه آسفالتی اجرا شود، باید قبل از هرگونه ناهمواری و پستی و بلندی این

خواص مهندسی آسفالت

By |2020-12-02T17:26:19-01:00ژوئن 18th, 2020|راه سازی|

برای توضیح دادن خواص مهندسی آسفالت باید گفت که تئوری ویسکو-الاستیک در مورد مخلوط های قیر-مصالح سنگی نیز صادق است و می توان مفهوم طاقت قیر ها را در مورد آسفالت آن نیز توسعه و تعمیم داد.

تعریف آسفالت گرم

By |2020-12-02T17:26:19-01:00ژوئن 13th, 2020|راه سازی|

قبل از توضیح دادن آسفالت گرم بهتر است مقدمه ای درباره آسفالت بیان گردد. از عمر تهیه آسفالت زمان زیادی نمی گذرد و این مخلوط که امروز در گونه‌های مختلف صنعت در سراسر دنیا به کار می‌رود و کمی بیش از یک قرن است که عملاً مورد استفاده بشر قرار گرفته است.

درجه بندی راههای درون شهری

By |2020-12-02T17:26:19-01:00ژوئن 10th, 2020|راه سازی|

این درجه بندی بر اساس آیین نامه وزارت راه و شهرسازی به صورت زیر می باشد. راه های شریانی درجه یک شامل: آزادراه، بزرگراه ، راه‌های کنار گذر و کمربندی راه های شریانی درجه دو: شامل خیابان های اصلی و فرعی، خیابان های محلی

تقسیم بندی راه ها

By |2020-12-02T17:26:19-01:00ژوئن 6th, 2020|آخرین مقالات, راه سازی|

ر ادامه بررسی اصول راه سازی و آسفالت راه ها، به تقسیم بندی راه ها می رسیم برای راه دو نوع تقسم بندی وجود دارد: طبقه بندی راه درجه بندی راه

Go to Top