راه سازی

عکس از آسفالت

اجرای آسفالت گرم و آماده کردن سطح راه

اجرای آسفالت گرم وآماده کردن سطح راه قبل از حمل و پخش مخلوط آسفالتی، سطح راه باید در طول کافی از هر نظر آماده و مهیا شود. اگر عملیات آسفالت روی قشرهای تقویت شده سنگی، زیر اساس، اساس شکسته و یا رویه آسفالتی اجرا شود، باید قبل از هرگونه ناهمواری و پستی و بلندی این …

اجرای آسفالت گرم و آماده کردن سطح راه ادامه »

یک عکس درباره انواع آسفالت گرم

تعریف آسفالت گرم

قبل از توضیح دادن آسفالت گرم بهتر است مقدمه ای درباره آسفالت بیان گردد. از عمر تهیه آسفالت زمان زیادی نمی گذرد و این مخلوط که امروز در گونه‌های مختلف صنعت در سراسر دنیا به کار می‌رود و کمی بیش از یک قرن است که عملاً مورد استفاده بشر قرار گرفته است.

عملیات راه سازی، قیمت آسفالت، قیمت ایزوگام

درجه بندی راههای درون شهری

این درجه بندی بر اساس آیین نامه وزارت راه و شهرسازی به صورت زیر می باشد.

راه های شریانی درجه یک شامل: آزادراه، بزرگراه ، راه‌های کنار گذر و کمربندی
راه های شریانی درجه دو: شامل خیابان های اصلی و فرعی، خیابان های محلی