قیر های اصلاح شده و قطران

در مقالات قبلی انواع قیر های محلول و افزودنی های قیر را مورد بررسی قرار دادیم.
حال انواع قیر های اصلاح شده و قطران را بیان میکنیم.

انواع قیر های اصلاح شده

قیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع I
قیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع II
قیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع III
قیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع IV
قیرهای اصلاح شده با پودر لاستیک
قیرهای اصلاح شده با مواد شیمیایی تثبیت کننده

قیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع I

این قیر ها از افزودن کوپلیمرهای استایرن بوتادین (SB) استایرن بوتادین استایرن(SBS) به قیرهای خالص تهیه می‌شوند و دارای مشخصات تایید شده در استانداردهای معتبر می باشند.
قیرهای اصلاح شده با این نوع پلیمر و پلیمر های دیگر دارای ویژگی های مطابق با مشخصات استانداردهای معتبر به ۴ گروهI-A, I-B, I-C, I-D تقسیم می‌شوند.

قیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع II

از افزودن پلیمر مایع استایرن بوتادین رابر( SBR) یا نوع پلیمر مایع پلی کلروپرن به قیرهای خالص به دست می‌آید و باید با مشخصات تجربه در استانداردهای معتبر مطابق باشد.
قیرهای اصلاح شده با این پلیمر و پلیمر های دیگر دارای ویژگی های مطابق با مشخصات استانداردهای معتبر به چهار گروه II-A, II-B, II-C, II-D تقسیم می شود.

قیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع III

افزودن پلیمر اتیلن وینیل استات(EVA) به قیرهای خالص تهیه می‌شوند و باید با مشخصات تعیین شده در استانداردهای معتبر انطباق داشته باشند. قیر های اصلاح شده با این پلیمر و یا پلیمر های دیگر دارای ویژگی های مطابق استانداردهای معتبر در ۵ گروه III-A, III-B, III-C, III-D,III-E رده بندی می شوند.

قیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع IV

از افزودن کوپلیمر غیر شبکه‌ای استایرن بوتادین استایرن(SBS) قیرهای خالص تهیه می‌شود و باید با مشخصات تجربه در استانداردهای معتبر منطبق باشد. قیر های اصلاح شده با اینکه پلیمر و یا پلیمرهای دیگر دارای ویژگی‌های مطابق با استانداردهای معتبر به ۶ گروه IV-A … IV-F تقسیم می شوند.

انواع قیر های محلول - قیمت آسفالت - قینت ایزوگام

قیرهای اصلاح شده با پودر لاستیک

از اختلاط پودر لاستیک های بازیافتی و در صورت لزوم افزودنی های معدنی و یا مواد الیافی دیگر با قیر خالص تهیه می‌شوند و باید با مشخصات استانداردهای معتبر مطابقت داشته باشند.
قیرهایی که از این راه اصلاح می‌شوند از نظر کندروانی به سه گروه یک تا سه به ترتیب با غلظت زیاد تا کم تقسیم می شوند.

پودر باید با قیر داغ تا آنجا مخلوط شود و واکنش نشان دهد، که ذرات لاستیک، پیش از مصرف قیر، به اندازه کافی متورم و منبسط شود.
پودر لاستیک به کار رفته برای تهیه این قیر باید دارای خواص منطقه در استانداردهای معتبر باشد.
قیر اصلاح شده با پودر لاستیک برای آسفالت گرم ،مصرف می شود.

درصد الیاف موجود در آسفالت نباید از نیم درصد و در صورت استفاده برای قیرپاش این نباید از یک دهم درصد وزنی پودر لاستیک بیشتر باشد.

قیر های اصلاح شده با مواد شیمیایی تثبیت کننده


این قیر ها از افزودن مواد شیمیایی تثبیت کننده به قیرهای خالص تولید می‌شوند و باید با مشخصات استانداردهای معتبر مطابقت داشته باشند.
قیر های اصلاح شده با این مواد و یا اصلاح کننده های دیگر دارای ویژگی های مندرج در استانداردهای معتبر به چهار گروه قیر با درجه نفوذ ۱۴۰ – ۱۸۵ تا درجه نفوذ ۳۵ – ۶۵ تقسیم می شوند.

قطران


قطران از تقطیر گازهای حاصل از حرارت دادن زغال سنگ، چوب و سنگ های شیستی به دست می‌آید و رنگی سیاه و متمایل به قهوه‌ای دارد.
این ماده قطران خام نام دارد و از تصفیه آن در درجه حرارت ۳۰۰ تا ۳۵۰ درجه قطران راهسازی به دست می آید.
قطران راهسازی باید با مشخصات داده شده در استانداردهای معتبر مطابقت داشته باشد. در ایران قطران به مقدار بسیار اندک تولید شده و استفاده از آن در صنعت راهسازی معمول نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *