یک عکس از آسفالت بتونی است.آسفالت گرم نیز بیان شده است.

انواع آسفالت گرم

انواع آسفالت گرم

برای تعریف انواع آسفالت گرم، در ابتدا انواع مخلوط های آسفالت گرم و بتن آسفالتی مصرفی در قشرهای روسازی راه به شرح زیر تعریف می کنیم:

قشر رویه یا توپکا

آسفالت رویه،  آخرین قسمت آسفالتی است که در تماس مستقیم با بارهای وارد از ترافیک و عوامل جوی محیط قرار می گیرند. لذا باید طوری طراحی و اجرا شود که در مقابل اثرات سوء آب یخبندان و تغییرات دما از پایایی و مقاومت لازم برخوردار باشد.

قشر رویه معمولاً نسبت به قشرهای آستر و اساس قیری دارای دانه بندی ریزتر و در نتیجه غیر بیشتر می باشد. حداکثر اندازه سنگدانه ها در این قشم از ۹ و نیم تا ۱۹ میلی متر متغیر است که با توجه به بافت سطحی مورد نیاز انتخاب می‌شود.

برای ازدیاد مقاومت در برابر لغزندگی و جلوگیری از ایستایی سطحی، از یک نوع آسفالت رویه با دانه بندی باز استفاده می شود که حداقل ضخامت آن حدود ۲۰ میلیمتر است و جز سیستم های روسازی راه منظور نشده و نمی توان از آن به عنوان عنوان قشر جایگزین رویه اصلی استفاده کرد.

قشر آستر(بیندر)

این قشر  بین رویه و قشر های آسفالتی زیر آن و یا بین رویه و قشر اساس شکسته قرار می گیرد. اندازه سنگدانه ها برای آستر معمولاً بین ۱۹ تا ۳۷ و نیم میلی متر متغیر است. گاهی اوقات درشرایط ترافیک خیلی سنگین، از جمله در بنادر و اسکله ها مشروط بر آن که بافت سطحی آن مشکلی ایجاد نکند، از دانه بندی های تیپ قشر آستر که در مقابل تغییر شکل ناشی از بارهای خیلی سنگین حساسیت کمتری دارد، برای قشر روی استفاده می شود.

اساس قیری

این بخش می تواند به عنوان اولین قشر روسازی آسفالتی مستقیماً بر بستر روسازی آماده شده راه و یا قشر اساس شکسته قرار گیرد. حداکثر اندازه سنگدانه ها برای این قشر معمولاً تا ۵۰ میلیمتر و در مواردی نیز تا ۷۵ میلیمتر قابل اجرا است. اساس قیری با دانه بندی باز را به عنوان یک لایه زهکش به منظور تسریع در تخلیه آب های نفوذی به سیستم روسازی و به منظور جلوگیری از بازگشت ترک ها در بهسازی ها، با حداکثر اندازه سنگدانه های سی و هفت و نیم میلیمتر تا ۷۵ میلیمتر، متشکل از  مصالح صددرصد شکسته،  استفاده می کنند. دانه بندی چنین مساله ای بر حسب مورد عملکرد باید در مشخصات فنی خصوصی قید شود.

آسفالت متخلخل

ماسه آسفالت

ماسه آسفالت از اختلاط ماسه طبیعی و یا ماسه شکسته و یا اختلاطی از این دو با قیر خالص تهیه می‌شود. این مخلوط آسفالتی را می توان در بخش هایی به ضخامت حداقل ۱۵ میلیمتر اجرا کرد و یا از آن به عنوان قشر تسطیح در رویه های قدیمی و قبل از روکش استفاده نمود. مقاومت مارشال ماسه آسفالت در مقایسه با مقاومت سایر مخلوط های آسفالتی گرم و بتن آسفالتی که  دانه بندی درشت تر از ماسه دارند، کمتر است. لذا موارد مصرف آن باید به تناسب مقاومت مارشال آن و رابطه این مقاومت با انواع ترافیک سبک متوسط، سنگین و نیز با توجه به موقعیت آن نسبت به تراز نهایی رویه آسفالتی انتخاب شود.

خواص مکانیکی آسفالت

لفظ آسفالت در بعضی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا به غیر اصلاح می‌شود و در برخی کشورها از جمله ایران از این لحاظ به مخلوط قیر و مصالح سنگی اصلا می گردد. به همین دلیل در هر جا در این مقالات لفظ آسفالت به کار برده شده منظور همان مخلوط قیر و مصالح سنگی می باشد.

اثر توام عوامل جوی بر آسفالت

اثر توام عوامل جوی و ترافیک،  عمر آسفالت را کاهش می‌دهد، در صورتی که در انواع دیگر پروژه های ساختمانی نظیر سدها این اثر توام وجود ندارد و در نتیجه عمر چنین تاسیساتی در مقایسه با آسفالت بیشتر می باشد.

اثر عوامل جوی را می توان تا حد زیادی با پخش یک قشر فشرده و غیر قابل نفوذ آسفالت در سطح راه کاهش داد، در حالی که اثر ترافیک همچنان باقی است. ناگزیر خواص مکانیکی آسفالت بایستی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به کمک نتایج حاصله برای هر حجم ترافیک،  در هر گونه شرایط جوی، آسفالت با مشخصات لازم و دلخواه تهیه کرد و در سطح راه پخش نمود.

خواص مکانیکی قیر

چون خواص مکانیکی آسفالت  بستگی تام به خواص مکانیکی قیر مورد استفاده در تهیه آسفالت دارد، لذا ابتدا خواص مکانیکی قیر مورد بحث قرار میگیرد و سپس با استفاده از نتایج حاصله، خواص مخلوط قیر – مصالح سنگی تشکیل خواهد شد.

خواص مکانیکی قیر بستگی به درجه حرارت و نیز طول زمان بارگذاری دارد و برخلاف بسیاری از مصالح ساختمانی، عملکرد قیر تحت تاثیر بار از حالت الاستیک یا ارتجاعی تا حالات ویسکوز یا کمی نرم تر از حالت خمیری متفاوت است، چنانچه زمان بارگذاری کوتاه و درجه حرارت نیز پایین باشد عملکرد الاستیکی خواهد داشت و در صورتی که زمان بارگذاری نسبتاً طبیعی و درجه حرارت نیز بالا باشد،  عملکرد قیر صرفاً  ویسکوزی خواهد بود بین این دو حالت که عمل آن نیز مورد توجه می باشد، به حالت ویسکو – الاستیک موسوم است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *