استاندارد های مرجع قیر

استانداردهای مرجع قیر

در مقاله های قبلی در مورد قیر های اصلاح شده ، افزودنی های قیر و قطران قیر صحبت شد و انواع قیر های اصلاح شده با انواع پلیمر و همچنین پودر لاستیک و مواد شیمیایی تثبیت کننده نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

در این مقاله قصد داریم استانداردهای مرجع برای قیر در ایران را نام ببریم.

همانطور که می دانیم ویژگی های قیر های جامد باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶ و ویژگی‌های قیرهای محلول باید مطابق استانداردهای معتبر باشد.

استاندارد های مرجع در زمینه قیر و مشتقات آن

استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴ در مورد  کلیات و تقسیم بندی قیر

استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۵ در مورد مشخصات قیرهای مایع

استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶ در مورد مشخصات قیرهای جامد

استاندارد ملی ایران شماره ۵۱۷ درباره قیر و مواد غیر قیری که در ساختمان راه و پوشش آن به کار میرود- اصلاحات

استاندارد ملی ایران شماره ۵۹۷ روش آزمون مواد قیری به طریق شناوری

استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹ درباره روش تعیین چگالی ظاهری مخلوط های متراکم قیری با استفاده از نمونه های اندود شده پارافین

استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹۱ درباره روش جهت تعیین درجه تراکم رویه ساخته شده از مخلوط های قیر و مصالح سنگی

استاندارد ملی ایران شماره 2949 درباره روش آزمون اثر لرکه در مواد قیری

استاندارد ملی ایران شماره 2950 درباره روش آزمون درجه بندی نفوذ مواد قیری

استاندارد ملی ایران شماره 2951 درباره روش آزمون نقطه نرمی

استاندارد ملی ایران شماره 2953 و سه روش آزمون تعیین حلالیت مواد قیری در تری کلرو اتیلن

استاندارد ملی ایران شماره 2954 درباره روش اندازه گیری نقطه اشتعال به طریقه باز

استاندارد ملی ایران شماره 2956 درباره قیرهای جامد و نیمه جامد- روش آزمون- تعیین وزن مخصوص.

استاندارد ملی ایران شماره 2957  درباره روش آزمون تعیین افت حرارت مواد قیری

استاندارد ملی ایران شماره 3867 درباره قیر و مواد قیری – روش آزمون تعیین نقطه شکست (آزمایش خراس)

استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۹ درباره قیر اصلاح شده- ویژگی ها

استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۴ درباره قیر جامد- روش آزمون اندازه گیری دانسیته نسبی

در این مقاله تمامی استانداردهای ملی ایران در مورد مواد قیری و موارد مربوط به آن را نام بردیم. در مقاله بعدی ایمنی بهداشت و ملاحظات محیط زیستی در مورد قیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *